Roman Brichcín

* 1958

Nejprve studoval kresbu a malbu u Jiřího Zemana a ak. malířky Dany Puchnarové, aby posléze absolvoval katedru výtvarné výchovy PF v Plzni. Pro svoji citlivou barevnost a osobitý kompoziční řád je považován za dědice poválečné malby (Valter, Jíra nebo později Sozanský). Roman Brichcín čerpá inspiraci zejména z křesťanství, mezilidských vztahů, světa hudby a přírody.

Kočky

Kočky

Roman Brichcín 62 000 Kč

Italka

Italka

Roman Brichcín 55 500 Kč