Jindra Husáriková

Una sera a Roma; 1975

Luděk Stukbauer

mistr olejové lazury