Radan Wagner

* 31.8. 1958

Výtvarnému umění se věnuje od 80. let a kromě své umělecké tvorby je také dobře znám jako znamenitý historik umění, publicista a recenzent. Nejprve studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze a později na Filozofické fakutltě UK (dokotorát 1985). Aktuálně je šéfredaktorem největšího internetového magazínu o umění - Artrevue.cz. Radan Wagner používá ve své malířské tvorbě zejména jednoduché struktury odkazující k osobním příběhům či pozemským živlům. Ve svých abstraktních kompozicích zachycuje kmitání a tiché vzrušení světa. Pro Wagnera jsou typické geometrické tvary, jasné barvy a precizní malířská technika.